Виртуализацията в бизнеса – приложения и често срещани проблеми

от февр. 22, 2019ИТ Инфраструктура

Представете си следния сценарии – копувате мощен сървър, който се явява пет пъти по-производителен от онези няколко, които сте купили преди години, а консумира и по-малко ток. Дотук добре, но как да се възползваме от това най-ефективно?
Чрез технологията за виртуализация на работната среда, това е един от многото сценарии, чието решение се явява именно тя. В тази статия ще разберем, как виртуализацията помага да оптимизираме разходите, да повишим прозрачността и ефективността на работните процеси. Вследсвие, ще обърнем внимание и на възможните подводни камъни и скрити разходи, свързани с имплементацията й.

Виртуализация къде и защо?

Често, технологичните нововъведения, покрай нови оптимизации и допълнителни възможности, носят със себе си, и своите неудобства, а интеграцията им представлява предизвикателство само по себе си за бизнеса, и отговорните отдели.

За да онагледим, представете си, че имате стара счетоводна програма с данни, която вече не се поддържа. Вашият бизнес отдавна е минал на нова, но държите компютъра заради справки, които ви трябват при ревизия. Друг случай – имате бизнес софтуер, който работи само на Windows XP. Уви, новият хардуер XP не поддържа. И макар софтуера, който имате да върши чудна работа, вие нямате нужда от нови проблеми, свързани с порядъчните разходи за обучения и внедряване на нови версии.

В ситуации като тези, на помощ идва именно виртуализацията. Чрез нея, старият компютър (със счетоводните бази данни) спокойно се превръща във файл (т.нар.виртуална „не-физическа“ машина) на новия, където той бива стартиран само тогава, когато е необходимо. А бизнес софтуера, вървящ само на Windows XP-машини минава на виртуални такива. Без сериозни инвестиции, без неудобства. И в двата случая говорим за едно и също, а именно – подкарване на раб. процеси върху физически несъществуващи устройтва.

И възможните проблеми покрай нея:

Покрай множеството позитиви в приложението на виртуализацията в работен контекст, съществуват и известни рискове. Както Марко Гшайтер – ръководител на IT отдела на Iphos IT Solutions във Виена – посочва, „според изследване на Gartner, над 75% от световните компании използват виртуализация. Ето защо е важно да се знаят и скритите разходи покрай нея“. В следващите няколко абзаца ще се запознаем и с възможните проблеми при нейната имплементация:

  • Увеличаване на управленските и организационни изисквания

Твърде многото виртуални машини и последвалата от това загуба на обзор, често водят до рязко увеличаване на административните и организационни изисквания. Една от причините за това се крие в повишените нужди от актуализация, поддръжка, и следене на моментното им състояние. Това е крайно важно, поради физическото опростяване на системната логика – наместо множество независими една от друга хардуерни системи, вие имате множество виртуални такива, вървящи на малко реален физически хардуер. Именно поради това, надежността на наличните отделни компоненти трябва да бъде от специален приоритет. В противен случай, повредата на един единствен такъв може да затрудни (и в най-лош случай блокира) работата на множество виртуални машини. Колкото техният брой е по-голям, толкова по-сериозно внимание следва да бъде отделено на фактора надежност.

  • Подсигуряване на използвания хардуер в случай на неизправност

Ние знаем някои прости стратегии, които поне да намалят тези проблеми„, коментира Марко Гшайдер. „Човек трябва да настрои виртуалната система да се държи така, сякаш работи директно върху хардуера“.

Всички дейности вървящи върху виртуалните машини трябва да са разпределени така, че излизане от строя на една от тях да не предизвиква домино-ефект и да повлича останалите покрай нея. За още по-добър контрол, препоръчително е заделянето на хардуерни ресурси (RAM, CPU) към виртуалните машини да бъде  поотделно. Ефективността на виртуалната машина е гарантирана тогава, когато скоростта й е същата респ. по-висока скорост от физическата такава преди нейната виртуализация.

  • Оперативните грешки и тяхното въздействие

Изпозлването на специализирани решения и подходящ хардуер за виртуализация, като цяло покачва общата сигурност на системите ви. Уви, в процеса на работа не бива да забравяме, че наличните преди това като отделен хардуер сървъри/системи, при виртуализация се превръщат просто във файл(ове), кой/ито може да бъде копиран(и) и/или изтрит(и) при невнимание. Именно заради това, създаването на периодични резервни копия, става повече от необходимост. 

  • Разходи под формата на лицензи

Тъй като всяка виртуална машина се брои за отделен самостоятелен компютър, може да се окаже, че за единичен хардуер, работещ с четири отделни виртуални машини, трябва да се заплатят и четири единични лиценза. Ако това обстоятелство бъде пренебрегнато, то може да доведе до драстични глоби в случай на проверка от съответните контролни органи. Именно затова, правилният избор на модел за лицензиране е не по-маловажен от подбора на компонентите и логиката. 

Iphos IT Solutions Bulgaria предлага kомплексни решения и услуги за Вашата ИТ инфраструктура – прецените ли, че технологията по виртуализация (под Linux и/или Windows) е подходящо рещение на предизвикателствата във Вашата сфера на дейност, ние с радост ще обърнем специално внимание и грижа към нуждите на Вас и Вашия бизнес.

 

a

Източник на текст и връзки

Повече информация можете да намерите тук:
pcwelt.de
ap-verlag.de

 

Споделете

IT блог / IT новини от Iphos IT Solutions

Актуалнoто и важното от ИТ бранша днес. Технологични новини и мения по темите ИТ сигурност, компютърна поддръжка, ИТ мениджмънт, разработка на софтуер и уеб. Важните неща за бизнеса – точно, ясно и разбираемо.