WiFi4EU – безплатен интернет за всички

от сеп. 10, 2019ИТ Инфраструктура, ИТ Сигурност

Да разглеждаме значението на Интернет и то в блог като този, изначално посветен на информационните технологии, тяхната полза, развитие и внедряване,  би било банално. Да не разполагаме с широколентов достъп до него и то в 21 век – още повече.
Именно такова е и мнението на  Европейската Комисия (ЕК), която чрез своята инициатива WiFi4EU си поставя за цел да подпомогне предоставянето на висококачествен достъп до Мрежата на жители и посетители в центровете на местния обществен живот в ЕС.

Инициативата WiFi4EU, която бе стартирана през 2018-та година на обща стойност 120 милиона евро за периода 2018г. – 2020г., се провежда чрез поредица от покани и обхваща всички 28 държави-членки на ЕС, включително Норвегия и Исландия. Тя предвижда изграждане на инфраструктура за безплатен безжичен достъп до Интернет във всяко европейско селище около основните центрове на обществения живот като гари, обществени библиотеки, музеи, паркове, площади. Това даша шанс на всяка община в рамките на ЕС да кандидатства по инициативата наравно с всички останали общини в Европейския съюз, като всеки одобрен проект получава еднократно и напълно безвъзмездно финансиране под формата на ваучер на стойност 15 000 евро.

До момента, на фона на другите страни-членки, България се нарежда в челните редици с одобрени общо 176 общини в двете покани. Това означава, че съвсем скоро 2/3 от общините у нас ще могат да осигурят безплатен интернет в полза на техните граждани.

Очакванията от тази инициатива по предоставяне на безплатна безжична интернет връзка са тя да допринесе за преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително селски райони и отдалечени населени места. Основната цел е улесняване на достъпа до електронни услуги, предоставяне на  възможност за създаване на нови идеи за електронно приобщаване, като например курсове по компютърна грамотност и насърчаване развитието на местни малки и средни предприятия, разработващи иновации в областта на цифровите технологии и услуги.
Съгласно ЕК, наред с изискванията за скорост от поне 30 Mbps (или максимума в района), всяка изградена общинска WiFi4EU-мрежа следва да обслужва поне 50 потребители едновременно, без това да води до влошаване качеството на услугата, както и да отговаря на актуални стандарти и технологии на WiFi Alliance (Seamless Roaming и Hotspot 2.0 – повече за последната можете да прочетете тук).

Сигурността е също така много важна част от концепцията на WIFI4EU. Въпреки, че в първата фаза от проекта обществените точки за достъп няма да имат изискване да криптират трафика, то за втората фаза от процеса на внедряване (очквана да стартира до края на 2019г.) нещата изглеждат доста по-сериозни. ЕК планира да внедри централизиран за ЕС портал за автентификация на потребителите (и устройствата), което е предпоставка за интегрирането на услугата seamless roaming, както и криптиране на връзката. В рамките на фаза 2 общините ще трябва да преконфигурират тяхната мрежа така, че тя да може да бъде интегрирана успешно с централния портал за автентификация на ЕК. Освен това, всяка община ще бъде самостоятелно отогворна за управлението и поддръжката на изградената WIFI4EU инфраструктура за период от поне 3 години след проверка от страна на агенцията.

Като сигурен и надежден партньор, ние от Iphos IT Solutions Bulgaria разполагаме с дългогодишен опит в  проектиране и реализация на комплексни решения и услуги за Вашата ИТ инфраструктура. В случай, че пред Вас стои необходимост от проектиране и внедряване на безжична мрежа, отговаряща на актуални стандарти, стриктно съобразени с WiFi4EU-инициативата, ние с радост ще обърнем специално внимание и грижа към нуждите на Вас и Вашия бизнес.

За повече информация и безплатна консултация можете да се свържете с нас тук.

a

Източник на текст и връзки

Повече информация по темата тук:
wifi4eu.ec.europa.eu
24chasa.bg

 

Споделете

IT блог / IT новини от Iphos IT Solutions

Актуалнoто и важното от ИТ бранша днес. Технологични новини и мения по темите ИТ сигурност, компютърна поддръжка, ИТ мениджмънт, разработка на софтуер и уеб. Важните неща за бизнеса – точно, ясно и разбираемо.