Разработчикът на бази данни Любомир Иванов: за пътя от клиентската заявка до готовия продукт

от февр. 22, 2019Pазработка на софтуер

Разработването на бази данни в днешно време е процес от изключителна важност за компаниите и предприятията. От тях се възползват, както множество бизнес приложения, така и фирмени уеб-страници, CRM и ERP системи, разчитащи за основа именно на тях. Респективно високо е и търсенето компетентни кадри в тази сфера. Основание, достатъчно, че нашият редактор Кача Нариманидзе да покани главният ни разработчик Любомир Иванов на интервю, за да даде представа за типичния процес на разработване – от запитването на клиента до доставката на крайния продукт. Защото от опит знаем, че добрата ориентацията в коя и да е ситуация помага да се спестят усилия и пари.

Кача Нариманидзе: Здравейте, г-н Иванов. Вие винаги казвате: „Късметът на разработчика на бази данни е в добре разработената спецификация“. Какво искате да кажете с това?

Любомир Иванов: Казвайки това, аз имам предвид, че често запитванията на клиентите ни са неточни. Въпросът „Какво струва дадена клиентска база данни?„, има твърде много отговори. А без точна спецификация за нея, като напр. за какво тя е необходима, ние трудно можем да дадем надеждна оценка на разходите по разработването й. В случая, аз като разработчик трябва първо да умее да разграничавам и задавам точните въпроси. В редки случаи при нас идват фирми, които вече имат изградената спецификация предварително, която подробно описва тези неща. Това ускорява целия процес на договорка, а оттам и развитието значително. 

Кача Нариманидзе: Сиреч, компаниите следва най-напред да знаят точно, от какво имат нужда при първото запитване? 

Любомир Иванов: Би било идеално, да. Но в случая никой не изисква това. Обикновено определяме важните неща заедно с клиента, преди да върнем оферта към запитването от негова страна. Това включва, за какви данни става дума, къде и как се съхраняват те в момента, какви са целите, изискванията и функциите на бъдещата база данни, съществува ли налична инфраструктура, и има ли предпочитани за имплементация от него технологии. Ако краткият разговор по темата е недостатъчен, ние също правим концептуални семинари. В тях предварително развиваме важните неща заедно с клиента.
След като по-голяма част от разходите по разработването на една база данни произтичат от разходи за персонал, сериозната оферта изисква точно дефиниране на това, какво точно е необходимо да е реализирано в крайния продукт.

Кача Нариманидзе: Значи ли това, че преди да бъде отправена оферта към запитването на даден клиент, вие вече знаете всички негови изисквания към желаната от него база данни?

Любомир Иванов: Общо взето, да – достатъчно добре, за да бъде отправената от нас оферта точна и надеждна. От една страна изискваме информация относно основните отправни точки и важни ключови аспекти от стандартен характер. От друга страна разбира се, всеки проект има своите особености, като скорост, интерфейс, цел и прочее.
Различна е и началната позиция на всеки един клиент. Някои вече разполагат с няколко налични бази данни, от които данните следва да бъдат обединени в централна база данни. Други искат да развият напълно нова система, към която се отнасят всички специфични характеристики и цели, тясно свързани със съответната индустрия. Преди разработката на крайният продукт за клиента, всички тези аспекти биват съблюдавани от нас по релевантен за целта начин.

Кача Нариманидзе: Значи ли това, че клиентът прави добро на себе си, когато разработи нужната спецификация?

Любомир Иванов: [смее се] В известен смисъл, да. След успешното възложение на даден проект към нас, моят екип работи по още по-подробен анализ и доразвитие на клиентската концепция. Това включва създаването на т.нар. спецификация на крайния продукт. Тя включва и описва задължителните изисквания на клиента, заложени при разработването на дадената база данни. Това могат да бъдат примерно функции или технологии, графики, скици на структурата на данните и цялостната система, използваният софтуер от трети страни, както и съществуваща необходима инфраструктура за функционирането й, като сървъри например. Съответно, спецификацията действително се използва като вид договорна основа. Така всеки знае в подробности услугите и изискванията, които трябва да бъдат предоставени – и може да претендира за това основателно. 

Кача Нариманидзе: Значи ли това, че правилно написаната спецификация на дадената база данни, желана от клиента, е нещо като взаимна застраховка?

Любомир Иванов: Определено! Съответно, преди да започнем работа по нея, функционалната спецификация следва да е предварително потвърдена от него и приета. Процес, базиран на обратна връзка с нашите клиенти, където, въз основа на идеи и желания от тяхна страна, се дефинира регламента на кооперацията помежду ни, докато нещата станат, както трябва.

Кача Нариманидзе: Добре, да кажем, че в процеса на работа, клиентът открие, че се нуждае от още една важна функция. Приложима ли е такава в един по-късен етап на разработка?

Любомир Иванов: При нас клиентът винаги е цар. Ето защо той може, разбира се, да поръча или променя компоненти дори по време на текуща разработка. Но и в тази фаза важи правилото за нас – изразят ли се сериозни желания за промени, тях най-напред ще ги опишем и документираме, като след това клиента следва отново да ги потвърди. Така избягваме недоразуменията и несъответствията, което при сложни и комплексни проекти улеснява комуникация и за на двете страни.

Кача Нариманидзе: В такъв случай, от съществено значение за клиента е и контрола по качеството на създадения от вас продукт, или бъркам? Използвате ли и спецификациите за тази цел?

Любомир Иванов: Да, разбира се. Като изпълнител на клиентската заявка, ние трябва да докажем качествено изпълнението според изискванията му. Тъй като наред с базите данни сме силни и в програмирането, за целта ние използваме автоматизирано тестване в нашите среди за разработка. Принципно, това са малки програми, които проверяват напълно автоматично, дали основните компоненти – особено в кооперация – работят правилно. Разбира се, определени функции ние тестваме ръчно, като напр. програмните и потребителски интерфейси и прочее функционалности от решаващо значение. Не на последно място, решаващ фактор за качеството, което предлагаме, са и сертификациите, с които нашите специалисти разполагат. Така, използвайки доказани стандартизирани процедури, ние постигаме оптимална функционалност за сравнително кратко време.

Финалната стъпка в целия този процес, е имплементацията на базата данни на място при клиента. Тя минава през няколко етапа и е от особена важност за успешния край на проекта. Това включва инсталиране и интегриране на базата данни в системите на клиента, което включва експортиране на съществуващите данни и импортирането им в новата база данни. При големи проекти, където ръчното копиране не е възможно, програмираме директно за целта направо собствен интерфейс.

Кача Нариманидзе: А какъв e случаят, при който ръчното копиране на съществуващите данни се явява невъзможно?

Любомир Иванов: О, това се случва често. В международните организации често има много големи и широко разклонени структури от данни. Обичаен пример за това са корпоративните уеб-страници, които често могат да се състоят от хиляди подстраници. Нещо невъзможно да бъде осъществено от някой ръчно. В допълнение, съществуващите данни често имат дубликати, които по един или друг начин следва да бъдат почистени и прехвърлени към формата на новата база данни. Не на последно място, при желание на клиента, ние провеждаме и тематични курсове за обучение на персонала. Стараем се да правим нещата така, че максимално да изключим възможността за проблеми при оперативни грешки от страна на клиента. Въпреки това, клиентът трябва е в състояние да работи със своята база данни ефективно. Не на последно място, разбира се, предлагаме и възможност за постоянна абонаментна поддръжка, която гарантира бързото коригиране на възникналите с базата данни нередности и постоянната актуална функционалност на софтуера.

Кача Нариманидзе: Господин Иванов, благодаря ви за времето, през което ни позволихте да ви изведем от вашия свят на бази данни.

Интервюто бе проведено от Кача Нариманидзе , News Assistant & Blogger в Iphos IT Solutions GmbH – Wien

a

Източник на текст и връзки

[вътрешни източници на компанията]

iphos.com

 

 

Споделете

IT блог / IT новини от Iphos IT Solutions

Актуалнoто и важното от ИТ бранша днес. Технологични новини и мения по темите ИТ сигурност, компютърна поддръжка, ИТ мениджмънт, разработка на софтуер и уеб. Важните неща за бизнеса – точно, ясно и разбираемо.